Kvalitet - ISO 9001

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "kvalitetscertifiering". Kravstandarden ISO 9001:2008 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS (Standardiseringen i Sverige) hemsida finns stödjande dokument till ISO 9000 standarden. Där finns även svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

Exempel på frågeställningar som besvaras är:

- De åtta principerna för kvalitetsledning

- Allmän introduktion och uppgifter om uteslutningar av krav i ledningssystemet

- Processinriktning av ledningssystemet

- Processer som utlagts på leverantörer (outsourced processes)

- Vägledning för inköp (aktörer i inköpsprocessen)

- Vägledning till dokumentationskrav

- Vad är ett ledningssystem för kvalitet

- Vilka aktiviteter krävs för att införa ett ledningssystem för kvalitet

- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen

- I ISO 9000 serien ingående standarder

- Tolkningar av standarden, mm.

- Integrerade ledningssystem.

 

Miljö - ISO 14001

Standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "miljöcertifiering". Kravstandarden ISO 14001:2004 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS hemsida finns stödjande dokument till ISO 14000 standarden. Där finns även svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

Exempel på frågeställningar som besvaras är:

- Vad är ett ledningssystem för miljö

- Vilka aktiviteter krävs för införandet av ett ledningssystem för miljö

- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen

- I ISO 14000 serien ingående standarder

- Tolkningar av standarden, mm

- Integrerade ledningssystem

 

 

Våra certifierade bolag är:

- KRP Pall & Emballage (Miljö och Kvalitet)

- Allbox & BHB (Miljö och Kvalitet)

- Troedsson & Nilsson (Miljö och Kvalitet)