Engångspallen har samma yttermått som en EUR-pall men har klossar och virke av klenare dimensioner.

Denna typ av pall är ofta dimensionerad efter godset som skall lastas på den. Engångspallar är därför ett bra alternativ till lättare gods.