Godkänd EUR-pall (A-pall) är den vanligaste palltypen i Sverige. Detta är standardpallen i pallöverförings-systemet (PÖS). En godkänd EUR-pall behöver ej vara nytillverkad utan kan även vara reparerad av en godkänd licensierad reparatör.