Plastpallen används mest inom livsmedelsbranschen, de finns i både hel- och halvpallsformat.