Vikbara lådor minskar påtagligt volymen av emballaget vid transporten till våra kunder, och därmed reduceras både kostnader/lageryta och miljöpåverkan.