Sjöpallen är utformad för att på bästa sätt passa in i en lastcontainer. Måtten är 1200x1000.