Truckströ används som mellanlägg och för att separera t ex träpaket så att man lättare skall kunna hantera dem vid lastning och lossning.