En vakkoja används vid jakt och är i princip samma sak som ett jakttorn. Skillnaden är att vakkojan är inbyggd.